WCO

 

Bent u een ondernemer in moeilijkheden ?

De aanvraag van een procedure WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) kan een oplossing betekenen.

Een WCO procedure is een procedure voor de Rechtbank van Koophandel die tot doel heeft om ondernemingen in moeilijkheden - die nog voldoende potentieel hebben - te redden van een faillissement.

In eerste instantie geeft de aanvraag van een WCO procedure u meteen bescherming tegen uw schuldeisers.

Praktisch betekent dit dat de stroom van gerechtsdeurwaarders, uitvoerende beslagen (van bvb. RSZ, BTW, sociale bijdragen e.d.) vrijwel meteen kan worden stopgezet. Dit heeft ook als voordeel dat alle bijkomende kosten in dit verband een halt wordt toegeroepen (kosten van gerechtsdeurwaarder).

Dit kan zeer snel gaan, vanaf de neerlegging van het verzoekschrift op de griffie geniet u bescherming.

U krijgt vervolgens enkele maanden ademruimte van de rechtbank om de zaken structureel aan te pakken en een gedegen herstelplan voor te bereiden.

Dit herstelplan wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de schuldeisers, die dit plan al dan niet kunnen goedkeuren. 

De stemming over het herstelplan vindt plaats op een datum bepaald door de rechtbank. Deze stemming gaat ook door op de rechtbank.

Een herstelplan wordt door de schuldeisers goedgekeurd wanneer twee voorwaarden zijn voldaan :

1/ De meerderheid van de schuldeisers die aanwezig zijn stemmen voor ;

2/ Degene die voor stemmen vertegenwoordigen ook de helft van alle schuldvorderingen van de schuldeisers die aanwezig zijn.

Met de schuldeisers die afwezig zijn wordt dus geen rekening gehouden.

Ook de rechtbank moet zijn goedkeuring geven (homologatie). De rechtbank gaat na of het plan de openbare orde niet schendt en of de procedure al dan niet correct werd nageleefd.

Indien het herstelplan wordt goedgekeurd dient het strikt te worden nageleefd. Indien dit niet het geval is zal het worden ingetrokken en volgt alsnog het faillissement.

Een WCO procedure vergt teamwerk, met u als ondernemer, uw accountant en uw advocaat in de hoofdrol.

Wilt u hierover meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren, zodat voor uw concreet dossier kan worden toegelicht wat de voordelen, maar ook de nadelen van de procedure zijn.